Accessible Search Form           Advanced Search

Skip left side navigation and go to content

Health Information for the Public

Huwag Maghintay

Malusog na Puso, Malusog na Pamilya - Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Tumawag sa 9-1-1 kung nararamdaman mo ang anuman sa mga sintomas ng isang atake sa puso.

Kawalang-ginhawa sa dibdib, kawalang-ginahawa sa braso o likod, kawalang-ginhawa sa leeg o panga, hirap sa paghinga na maaaring mayroon o walang sakit sa dibdib, pakiramdam na lumulutang o pamamawis ng malamig, pakiramdam ng masakit o kawalang-ginahawa sa iyong tiyan

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon