Accessible Search Form           Advanced Search

Skip left side navigation and go to content

Health Information for the Public

Sundin ang Landas sa Malusog na Puso

Malusog na Puso, Malusog na Pamilya - Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

  • Magbawas ng timbang kung sobra ka sa timbang. Kumain nang mas kaunti. Kung nagugutom ka pa, mag-ensalada.
  • Maglaan ng 30 hanggang 60 minuto ng katamtamang aktibidad na pisikal sa karamihang mga araw. Maglakad araw-araw. Maari kang maglakad kasama ang isang kaibigan o kasapi ng pamilya tuwing gabi pagkatapos maghapunan.
  • Kumain ng mas kaunting saturated fat at asin. Maghurno, maglitson, o mag-ihaw ng manok na walang balat sa halip na magprito. Gumamit ng mga sarsa na mas kaunti ang nilalamang asin, tulad ng betsin, toyo, patis, alamang, tuyo, at hibi. Gumamit ng mga damong nakakain sa halip na asin bilang pampalasa sa pagkain.
  • Kumain ng mas maraming mga prutas at gulay. Maganyak sa mga ito kasama ang mga pagkaing, tulad ng merienda, o para sa panghimagas.
  • Limitahan ang mga inumin at pagkaing may asukal, kagaya ng soda, cookies, at sorbetes.
  • Tumigil sa paninigarilyo kung naninigarilyo. Panatilihing walang naninigarilyo sa bahay.
  • Regular na magpatingin sa duktor. Gamitin ang iyong heart health card upang masubaybayan ang iyong timbang, sukat ng baywang, presyon ng dugo, cholesterol sa dugo, at glucose sa dugo (pagsusuri para sa diyabetis).
  • Uminom ng mga iniresetang gamot ng iyong duktor tulad nang sinabi sa iyo ng duktor.

Lola:: "Hindi madaling baguhin ang mga dati mo nang nakasanayang gawin, ngunit bilang isang pamilya ay tinulungan namin ang bawat isa na matutunan ang mga senyales ng babala sa isang atake sa puso. Mas aktibo rin kami at kumakain ng mga mas nakakalusog na pagkain."

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon