Accessible Search Form           Advanced Search

Skip left side navigation and go to content

Health Information for the Public

Aking Heart Health Card

Malusog na Puso, Malusog na Pamilya - Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

PDF (261 KB)

Gamitin ang kard na ito upang maitala ang mga resulta ng iyong mga pagsusuri.

Kumilos upang mapanatilihing malusog ang iyong puso.

Pangalan:

TANDAAN: Normal na mga halaga = Normal na mga halaga

Basic information
Timbang Petsa        
Resulta        
BMI
Normal values18.5 to 24.9
Petsa        
Resulta        
Sukat ng Baywang
Normal valuesKalalakihan - 40 pulgada (102 cm) O mas mababa
Normal valuesKababaihan - 35 pulgada (88 cm) o mas mababa
Petsa        
Resulta        
Presyon ng Dugo
Normal valuesLess than 120/80 mmHg
Petsa        
Resulta        
Mga pagsusuri upang masukat ang "fats" sa dugo
Kabuuang Cholesterol
Normal valuesMababa sa 200 mg/dL
Petsa        
Resulta        
LDL
Normal valuesMababa sa 100 mg/dL (pinakamainam)
Normal valuesMababa sa 130 mg/dL (malapit sa kainaman)
Petsa        
Resulta        
HDL
Normal valuesHigit sa 40 mg/dL
Petsa        
Resulta        
Triglycerides
Normal valuesMababa sa 150 mg/dL
Petsa        
Resulta        
Mga pagsusuri upang masuri ang asukal sa dugo para sa diyabetis
Asukal sa dugo (pag-aayuno)
Normal valuesMababa sa 100 mg/dL
Petsa        
Resulta        
A1C
Normal valuesMababa sa 7%
Petsa        
Resulta        
Iba pang mga pagsusuri Petsa        
Resulta        

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon