Accessible Search Form           Advanced Search

Skip left side navigation and go to content

Health Information for the Public

Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Malusog na Puso, Malusog na Pamilya - Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

PDF (132 KB)

Tingnan ang listahan ng mga kadahilanan ng panganib sa ibaba. Lagyan ng tsek ang lahat ng mga kadahilanan ng panganib na mayroon ka.

Mga kadahilanan ng panganib na magagawan mo ng paraan:

_____ Pagiging sobra sa timbang _____ Hindi sigurado
_____ Kakulangan ng pisikal na aktibidad  
_____ Cholesterol ng alta presyon _____ Hindi sigurado
_____ Alta presyon _____ Hindi sigurado
_____ Diyabetis _____ Hindi sigurado
_____ Paninigarilyo  

Kung mas marami kang kadahilanan ng panganib, mas marami ang iyong tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso.

Mga kadahilanan ng panganib na hindi mo mababago:

  • Gulang (45 taong gulang o mas matanda para sa mga kalalakihan, 55 na taong gulang o mas matanda para sa mga kababaihan)
  • Kasaysayan sa pamilya
    • Ama o kapatid na lalaki na may sakit sa puso bago ang gulang na 55
    • Ina o kapatid na babae na may sakit sa puso bago ang gulang na 65

Lola:: "Ang mabuting balita ay ako at ang aking pamilya ay maraming magagawa upang mapababa ang aming panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Babaguhin ko ang aking mga nakagasanayang gawin sapagkat nais ko pa ring makita ang mga pagtatapos at kasal ng aking mga anak."

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon