Accessible Search Form           Advanced Search

Skip left side navigation and go to content

Health Information for the Public

Kumilos!

Malusog na Puso, Malusog na Pamilya - Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Lagyan ng tsek ang mga hakbang na gagawin para sa isang malusog na puso.

_____ Alamin ang tungkol sa mga kadahilanan ng panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso.

_____ Kumain ng mga pagkaing malusog sa puso.

_____ Maging aktibong pisikal sa nakararaming mga araw ng linggo.

_____ Alamin ang mga sintomas para sa isang atake sa puso at stroke.

_____ Ipasuri ang iyong presyon ng dugo, cholesterol sa dugo, at blood glucose (asukal sa dugo).

_____ Magpatimbang at ipasukat ang iyong baywang.

_____ Hingin ang tulong ng iyong pamilya, mga kaibigan, at duktor upang upang baguhin ang iyong mga nakasanayang gawin na may kinalaman sa kalusugan. Kung ang iyong pamayanan ay may mga kawani ng kalusugang pampamayanan, hingin ang kanilang suporta.

Para sa karagdagang impormasyon sa iyong kalusugan sa puso, tumawag sa: _____________________________

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon