Skip left side navigation and go to content

Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Nilalaman

Sumbay sa Galaw
Natutunan ni Lola ang Mga Mahahalagang Katotohanan Tungkol sa Sakit sa Puso
Nangangamba ka bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?
Sundin ang Landas sa Malusog na Puso
Huwag Maghintay
Kumilos
Aking Heart Health Card
Resources

Huwag Maghintay

Tumawag sa 9-1-1 kung nararamdaman mo ang anuman sa mga sintomas ng isang atake sa puso.

Kawalang-ginhawa sa dibdib, kawalang-ginahawa sa braso o likod, kawalang-ginhawa sa leeg o panga, hirap sa paghinga na maaaring mayroon o walang sakit sa dibdib, pakiramdam na lumulutang o pamamawis ng malamig, pakiramdam ng masakit o kawalang-ginahawa sa iyong tiyan

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008Skip footer links and go to content
Twitter iconTwitterExternal link Disclaimer         Facebook iconFacebookimage of external link icon         YouTube iconYouTubeimage of external link icon         Google+ iconGoogle+image of external link icon