Skip left side navigation and go to content

Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Nilalaman

Sumbay sa Galaw
Natutunan ni Lola ang Mga Mahahalagang Katotohanan Tungkol sa Sakit sa Puso
Nangangamba ka bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?
Sundin ang Landas sa Malusog na Puso
Huwag Maghintay
Kumilos
Aking Heart Health Card
Resources

Natutunan ni Lola ang Mga Mahahalagang Katotohanan Tungkol sa Sakit sa Puso

Ano ang sakit sa puso?

Nabubuo ang sakit sa puso sa maraming taon. Nangyayari ito kapag ang daluyan ng dugo na patungo sa puso ay nagiging makitid at barado. Maaaring maganap ang atake sa puso kapag nabarahan ang mga daluyan ng dugo ng ito.

Normal artery (normal na artery) and clogged artery (baradong artery)

Ano ang mga kadahilanan ng panganib?

Ang mga kadahilanan ng panganib ay ang mga pag-uugali at nakagawiang gawin na sanhi upang mas malamang kang magkaroon ng sakit sa puso. May magagawa kang ilang bagay tungkol sa ilang mga kadahilanan ng panganib; subalit ang iba ay hindi mo na mababago.

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008Skip footer links and go to content
Twitter iconTwitterExternal link Disclaimer         Facebook iconFacebookimage of external link icon         YouTube iconYouTubeimage of external link icon         Google+ iconGoogle+image of external link icon