Skip left side navigation and go to content
Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?
PDF (2.8 MB)

Ingles

Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Malusog na Puso, Malusog na Pamilya

National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
And Office of Research on Minority Health

Nilalaman

Sumbay sa Galaw
Natutunan ni Lola ang Mga Mahahalagang Katotohanan Tungkol sa Sakit sa Puso
Nangangamba ka bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?
Sundin ang Landas sa Malusog na Puso
Huwag Maghintay
Kumilos
Aking Heart Health Card
Resources

Sumbay sa Galaw

Alam mo bang ang karamdaman sa puso ay isang malubhang problema sa mga Pilipino-Amerikano?

  • Ito ang isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino-Amerikano.
  • Mas mataas ang presyon ng dugo ng mga Pilipino-Amerikano kaysa sa iba pang Amerikanong Asyano.
  • Sa Pilipinas, tinatayang 1 sa 4 na Pilipinong nasa hustong gulang ang may alta presyon.
Lola Caridad de la Cruz (Idad)

Lola Caridad de la Cruz (Idad)* ay magpapakita sa inyo kung paano pinangangalagaan niya at ng pamilya ang kani-kanilang mga puso.

* Ang Lola ay Tagalog para sa grandmother. Ang Idad ay ang palayaw para sa kanyang pangalang, Caridad.

Ang Nakamamanghang Puso

Ang iyong puso ay isa sa iyong pinakamatitibay na kalamnan. Nagbobomba ito ng sa milya-milyang daluyan ng dugo sa lahat ng mga bahagi ng iyong katawan. Lubhang napakahalaga ng pusong gugustuhin mo itong panatilihing malusog. Kapag tumigil na ang puso, titigil ang buhay.

Isang Pampagising

Lola: "Sinabi sa akin ng duktor na sobra ako sa timbang at may alta presyon ako. Sinabi niya na sa gulang ko, ang pagiging sobra sa timbang, at ang pagkakaroon ng alta presyon ay nagdaragdag sa akin ng panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso."

Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008Skip footer links and go to content
Twitter iconTwitterExternal link Disclaimer         Facebook iconFacebookimage of external link icon         YouTube iconYouTubeimage of external link icon         Google+ iconGoogle+image of external link icon