Skip left side navigation and go to content

Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Nilalaman

Sumbay sa Galaw
Natutunan ni Lola ang Mga Mahahalagang Katotohanan Tungkol sa Sakit sa Puso
Nangangamba ka bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?
Sundin ang Landas sa Malusog na Puso
Huwag Maghintay
Kumilos
Aking Heart Health Card
Resources

Aking Heart Health Card

PDF (261 KB)

Gamitin ang kard na ito upang maitala ang mga resulta ng iyong mga pagsusuri.

Kumilos upang mapanatilihing malusog ang iyong puso.

Pangalan:

TANDAAN: Normal na mga halaga = Normal na mga halaga

Basic information
Timbang Petsa        
Resulta        
BMI
Normal values18.5 to 24.9
Petsa        
Resulta        
Sukat ng Baywang
Normal valuesKalalakihan - 40 pulgada (102 cm) O mas mababa
Normal valuesKababaihan - 35 pulgada (88 cm) o mas mababa
Petsa        
Resulta        
Presyon ng Dugo
Normal valuesLess than 120/80 mmHg
Petsa        
Resulta        
Mga pagsusuri upang masukat ang "fats" sa dugo
Kabuuang Cholesterol
Normal valuesMababa sa 200 mg/dL
Petsa        
Resulta        
LDL
Normal valuesMababa sa 100 mg/dL (pinakamainam)
Normal valuesMababa sa 130 mg/dL (malapit sa kainaman)
Petsa        
Resulta        
HDL
Normal valuesHigit sa 40 mg/dL
Petsa        
Resulta        
Triglycerides
Normal valuesMababa sa 150 mg/dL
Petsa        
Resulta        
Mga pagsusuri upang masuri ang asukal sa dugo para sa diyabetis
Asukal sa dugo (pag-aayuno)
Normal valuesMababa sa 100 mg/dL
Petsa        
Resulta        
A1C
Normal valuesMababa sa 7%
Petsa        
Resulta        
Iba pang mga pagsusuri Petsa        
Resulta        

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008Skip footer links and go to content
Twitter iconTwitterExternal link Disclaimer         Facebook iconFacebookimage of external link icon         YouTube iconYouTubeimage of external link icon         Google+ iconGoogle+image of external link icon