Skip left side navigation and go to content

Nangangamba Ka Bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

Nilalaman

Sumbay sa Galaw
Natutunan ni Lola ang Mga Mahahalagang Katotohanan Tungkol sa Sakit sa Puso
Nangangamba ka bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?
Sundin ang Landas sa Malusog na Puso
Huwag Maghintay
Kumilos
Aking Heart Health Card
Resources

Nangangamba ka bang Magkaroon ng Sakit sa Puso?

PDF (132 KB)

Tingnan ang listahan ng mga kadahilanan ng panganib sa ibaba. Lagyan ng tsek ang lahat ng mga kadahilanan ng panganib na mayroon ka.

Mga kadahilanan ng panganib na magagawan mo ng paraan:

   
   
   
   
   
   

Kung mas marami kang kadahilanan ng panganib, mas marami ang iyong tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso.

Mga kadahilanan ng panganib na hindi mo mababago:

  • Gulang (45 taong gulang o mas matanda para sa mga kalalakihan, 55 na taong gulang o mas matanda para sa mga kababaihan)
  • Kasaysayan sa pamilya
    • Ama o kapatid na lalaki na may sakit sa puso bago ang gulang na 55
    • Ina o kapatid na babae na may sakit sa puso bago ang gulang na 65

Lola:: "Ang mabuting balita ay ako at ang aking pamilya ay maraming magagawa upang mapababa ang aming panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Babaguhin ko ang aking mga nakagasanayang gawin sapagkat nais ko pa ring makita ang mga pagtatapos at kasal ng aking mga anak."

Nakaraang pahina | Susunod na pahina


U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 08-6345
June 2008Skip footer links and go to content
Twitter iconTwitterExternal link Disclaimer         Facebook iconFacebookimage of external link icon         YouTube iconYouTubeimage of external link icon         Google+ iconGoogle+image of external link icon