Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual for the Filipino Community

Session 9 Handout Mga Payo para sa Mga Pamilya na Abala

Download Mga Payo para sa Mga Pamilya na Abala pdf document (478k) handout.

Iplan ang Iyong Mga Pagkain

Iplano ang lingguhang mga pagkain batay sa iskedyul ng iyong pamilya.

Gumamit ng isang Listahan ng Pamimili

Sa isang paglalakbay lamang papunta sa tindahan ay makakatipid ng pera at oras. Gumawa at gumamit ng isang listahan ng pamimili.

Mga Gawain sa Paghahanda ng Pamamahagi ng Pagkain

 • Turuan ang iyong pamilya kung paano mamili sa mga groserya.
 • Isama ang mga bata at ibang mga miyembro ng iyong pamilya sa paghahanda ng mga pagkain at paglilinis.
 • Maglinis habang nagluluto—konti ang iyong lilinisan pagkatapos mong magluto.
 • Ibahagi ang mga tungkulin sa pagluluto sa ibang mga miyembro ng pamilya o mga kapitbahay. Halimbawa, ang iyong pamilya ay maaaring magluto ng sapat na pagkain upang maibahagi sa ibang pamilya.

Magluto ng mas Maaga

 • Maghanda ng ilang mga pagkain ng mas maaga, tulad ng sarsa ng spaghetti. Gamitin ang mga pagkaing ito para sa mabilisang mga pagkain. Maaari kang magdagdag ng manok o baka sa sarsa at ihain ito sa spaghetti o sa kanin.
 • Ihanda kinagabihan ang mga bahagi ng isang pagkain (halimbawa, ibabad ang manok nang magdamag sa refrigerator).
 • Balutin kinagabihan ang iyong tanghalian.
 • Hiwain at hugasan ang mga gulay, at gumawa ng sapat na ensalada para sa 2 araw. Huwag magdagdag ng dressing hanggang sa oras ng paghahain.
 • Magluto ng dalawa o tatlong putahe sa araw na wala kang pasok, ilagay sa freezer ang ilan sa mga ito. Gamitin ang naka-freeze na mga putahe sa mga araw na wala kang oras na magluto.
 • Maghanda kinagabihan ng mga recipe sa pamamagitan ng paghihiwa at pagbabawas ng mga karne.
 • Ihanda ang mga pagkain sa isang mabagal na pagluluto.

Read the “Tips for Busy Families” handout in English.

Back to Session 9

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.
Last Updated March 2012
Skip footer links and go to content
Twitter icon Twitter External link Disclaimer         Facebook icon Facebook image of external link icon         YouTube icon YouTube image of external link icon