Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual for the Filipino Community

Session 7 Handout Maging Mabuti sa Iyong Puso: Alamin ang Iyong Antas ng Asukal sa Dugo

Download Maging Mabuti sa Iyong Puso: Alamin ang Iyong Antas ng Asukal sa Dugo pdf document (212k, 2 pages) handout.

 • Isulat ang iyong pag-aayuno sa antas ng asukal sa dugo dito:
 • Ano ang ibig sabihin ng iyong antas ng asukal sa dugo?
 • Antas ng pag-aayuno ng asukal sa dugo (mg/dL):
  • Mas mababa sa 100 mg/dL: Normal
   Mabuti para sa iyo! Ipagpatuloy ang mabuting gawain!
  • 100 hanggang 125 mg/dL: Paunang diyabetis
   • Nasa peligro ka ng pagbuo ng type 2 diyabetis.
   • Oras na para magbawas ng timbang at maging aktibong pisikal ng hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo.
  • 126 mg/dL o mas mataas: Diyabetis
   • Dapat kang makipagtulungan sa iyong duktor at iba pang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan upang matutunang kontrolin ito.
   • Dapat kang makipagtulungan sa iyong duktor upang matutunan ang mga ABC (pagsubok na A1C, presyon ng dugo, at kholesterol) ng pagkontrol ng diyabetis.

Read the “Be Good to Your Heart: Know Your Blood Glucose Level” handout in English.

Back to Session 7

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.




Last Updated March 2012




Skip footer links and go to content
Twitter icon Twitter External link Disclaimer         Facebook icon Facebook image of external link icon         YouTube icon YouTube image of external link icon