Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual for the Filipino Community

Session 6 Handout Mga Kinagawian ni Lola at Kanyang Timbang

Download Mga Kinagawian ni Lola at Kanyang Timbang pdf document (1.5MB) handout.

 1. Kumain ng mga malalaking takal.
  Hindi pagiging aktibong pisikal.
  Madadagdagan ang timbang.

 2. Kumain ng mga katamtaman na laki na takal.
  Pagiging aktibong pisikal sa nakararaming mga araw.
  Mananatili ang timbang.

 3. Kumain ng mga maliliit na takal.
  Pagiging aktibong pisikal sa nakararaming mga araw.
  Mababawasan ang timbang.

Read the “Lola's Habits and Her Weight” in English.

Back to Session 6

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.
Last Updated March 2012
Skip footer links and go to content
Twitter icon Twitter External link Disclaimer         Facebook icon Facebook image of external link icon         YouTube icon YouTube image of external link icon