Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual for the Filipino Community

Session 3 Handout Magsimulang Kumilos Sa Mga Aktibidad sa Pag-uunat

Download Magsimulang Kumilos Sa Mga Aktibidad sa Pag-uunat pdf document (536k, 2 pages) handout.

Gawin ang mga pag-uunat na ito nang banayad at dahan-dahan. Huwag magpatalbug-talbog.

 1. Malalim na Paghinga
  Itaas ang mga braso, huminga paloob. Ibaba ang mga braso, huminga palabas. Dalawang beses bawat isa.
 2. Pag-unat ng Leeg
  Gilid sa gilid dalawang beses.
 3. Pag-unat ng Balikat
  Itaas at ibaba limang beses sa bawat bahagi.
 4. Mga Pag-uunat ng Gilid
  Itaas at ibaba limang beses sa bawat bahagi.
 5. Mga Pag-uunat ng Baywang
  Gilid sa gilid tatlong beses sa bawat direksyon.
 6. Mga Pagpipilipit
  Gilid sa gilid tatlong beses sa bawat direksyon.
 7. Mga Pag-uunat ng Likod at Binti
  Pataas at pababa nang limang beses.
 8. Pag-uunat ng Likod
  Abutin ng mga braso ang mga binti nang anim na beses.
 9. Pag-unat ng Binti 1
  Hawakan ang bukung-bukong, apat na beses sa bawat bahagi.
 10. Pag-unat ng Binti 2
  Pataas at pababa nang limang beses.
 11. Pag-unat ng Binti 3
  Igalaw ang mga sakong pataas at pababa nang anim na beses.

Read the Stretching Activities handout in English.

Back to Session 3

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.
Last Updated March 2012
Skip footer links and go to content
Twitter icon Twitter External link Disclaimer         Facebook icon Facebook image of external link icon         YouTube icon YouTube image of external link icon