Accessible Search Form           Advanced Search

Basahin ang Label ng Mga Katotohanan sa Nutrisyon para sa Asukal!

Download Basahin ang Label ng Mga Katotohanan sa Nutrisyon para sa Asukal!pdf document (402k, 2 pages) handout.

Ang mga label ng Mga Katotohanan sa Nutrisyon ay nagsasabi sa iyo kung ano ang kinakailangan mong malaman tungkol sa pagpili ng mga pagkain na mababa sa mga calorie at asukal. Narito ang isang label ng Mga Katotohanan sa Nutrisyon para sa mango juice. Ang label ay nagbibigay ng mga kapakipakinabang na impormasyon.

 • Dami sa bawat Takal
  Ang dami ng nutrisyon ay ipinakita sa label na para sa isang takal. Kung mayroon kang higit sa isang takal, ikaw ay makakakuha ng mas maraming mga calorie at ibang mga nutrisyon. Halimbawa, kung iinom ka ng dalawang takal (2 tasa) ng mango nectar, makakakuha ka ng 230 na calorie at 50 na gramo ng asukal.
 • Mga Calories at Asukal
  Narito ang mga dami ng mga calorie at asukal sa isang takal.
 • Laki ng Takal at Bilang ng Mga Takal
  Ang laki ng takal ay 1 tasa. Mayroon itong walong mga takal sa lalagyan na ito.
 • Porsyento ng Pang-araw-araw na Halaga
  Ang Porsyento ng Pang-araw-araw na Halaga ay nakakatulong sa iyo sa paghambing ng mga dami ng nutrisyon sa mga produkto. Walang Porsyento ng Pang-araw-araw na Halaga para sa mga calorie o asukal. Pumili ng mga pagkain na mababa ang dami ng mga calorie at asukal.

Ikaw ang Bahalang Mamili–Ihambing! Ano ang iyong pipiliin?

 • Mango Nectar
  Isang tasa ng mango nectar ay mayroong 230 na mga calorie at 50 na mga gramo ng asukal.
 • Unsweetened Iced Tea
  Isang tasa ng unsweetened iced tea ay mayroong 5 na mga calorie at walang asukal. Maaaring marami kang matutunan mula sa isang label ng Mga Katotohanan sa Nutrisyon.

Ang unsweetened iced tea ay kaunti ang mga calorie at walang asukal. Na gagawing mas mahusay na pagpipilian ang iced tea! Basahin ang mga label ngn Mga Katotohanan sa Nutrisyon at pumili ng mga produkto upang mapanatili na malakas ang iyong puso.

Read the “Read the Nutrition Facts Label for Sugar!” handout in English.

Back to Session 7

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon