Accessible Search Form           Advanced Search

Maging Mabuti sa Iyong Puso: Alamin ang Iyong Antas ng Asukal sa Dugo

Download Maging Mabuti sa Iyong Puso: Alamin ang Iyong Antas ng Asukal sa Dugo pdf document (212k, 2 pages) handout.

 • Isulat ang iyong pag-aayuno sa antas ng asukal sa dugo dito:
 • Ano ang ibig sabihin ng iyong antas ng asukal sa dugo?
 • Antas ng pag-aayuno ng asukal sa dugo (mg/dL):
  • Mas mababa sa 100 mg/dL: Normal
   Mabuti para sa iyo! Ipagpatuloy ang mabuting gawain!
  • 100 hanggang 125 mg/dL: Paunang diyabetis
   • Nasa peligro ka ng pagbuo ng type 2 diyabetis.
   • Oras na para magbawas ng timbang at maging aktibong pisikal ng hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo.
  • 126 mg/dL o mas mataas: Diyabetis
   • Dapat kang makipagtulungan sa iyong duktor at iba pang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan upang matutunang kontrolin ito.
   • Dapat kang makipagtulungan sa iyong duktor upang matutunan ang mga ABC (pagsubok na A1C, presyon ng dugo, at kholesterol) ng pagkontrol ng diyabetis.

Read the “Be Good to Your Heart: Know Your Blood Glucose Level” handout in English.

Back to Session 7

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon