Accessible Search Form           Advanced Search

Mga Dapat Piliing Mga Fats at Oils

Download Mga Dapat Piliing Mga Fats at Oils pdf document (355k) handout.

Kapag gumagamit ka ng mga fats at oils, piliin ang mga may mas mababang saturated fat.

Mas mababa sa Saturated Fat – Piliin nang Mas Madalas

 • Canola, corn, olive, safflower, soybean, sesame, at sunflower oils
 • Tub margarine (lalo na ang light margarine)

Mas mataas sa Saturated Fat–Piliin nang Mas Kaunti

 • Mantekilya
 • Solidong shortening
 • Lard (taba ng hayop)
 • Stick margarine

Basahin ang Label ng Mga Katotohanan sa Nutrisyon Upang Makapili ng Mga Pagkaing Mas Mababa sa Saturated Fat, Trans Fat, at Kolesterol

Gamitin ang madaling gamiting graph na ito upang matulungan kang makapili ng mga produktong may pinakakaunting saturated fat. Hanapin ang.

 • Canola Oil 7%
 • Safflower Oil 10%
 • Sunflower Oil 12%
 • Corn Oil 13%
 • Olive Oil 15%
 • Soybean Oil 15%
 • Margarine (tub) 17%
 • Peanut Oil 19%
 • Margarine (stick) 20%
 • Cottonseed Oil 27%
 • Chicken Fat 30%
 • Lard 43%
 • Beef Tallow 48%
 • Palm Oil 51%
 • Butterfat 68%
 • Coconut Oil 91%

Mapagkukunan: Alinsunod sa Canola Council ng Canada, “Canola Oil Dietary Fat” (www.canola-council.org/PDF/dietarychart.pdf#zoom=100, Hulyo 19, 2007.

Read the “Fats and Oils to Choose” handout in English.

Back to Session 5

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon