Accessible Search Form           Advanced Search

Alamin ang Mga Senyales ng Babala ng isang Stroke. Kumilos Kaagad.

Download Alamin ang Mga Senyales ng Babala ng isang Stroke. Kumilos Kaagad. pdf document (237k) handout.

Nangyayari ang isang stroke kapag biglang tumigil ang pagpunta ng dugo sa utak, at mamamatay ang mga selula sa utak. Ang isang stroke ay napakaseryoso at maaaring humantong sa pagkabaldado at pagkamatay.

Mga Senyales ng Isang Stroke:

  • Pamamanhid ng mukha, braso, o binti (lalo na sa isang bahagi ng katawan)
  • Pagkalito, problema sa pagsasalita, at paghihirap sa pag-unawa sa iba
  • Problema sa pagtingin sa isang mata o kapwa mga mata
  • Problema sa paglalakad, pagkahilo, at kawalan ng balanse o koordinasyon
  • Matinding sakit ng ulo

Seryoso ang Isang Stroke. Ang Bawat Sandali ay Mahalaga.

  • Alamin ang mga senyales ng babala ng isang stroke, at ituro ang mga ito sa iyong pamilya at mga kaibigan.
  • Tumawag kaagad sa 911 kung mayroon kang alinman sa mga senyales ng babala ng stroke.
  • Maaaring mabawasan ng paggagamot ang peligro ng pinsalang dulot ng isang stroke. Dapat kang humingi ng tulong sa loob ng 3 oras ng iyong unang sintomas.

Adapted from the American Stroke Association, “Let's Talk About Risk Factors for Stroke.” 1999–2003. A division of the American Heart Association

Read “Know the Warning Signs of a Stroke. Act Quickly.” in English

Back to Session 4

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon