Accessible Search Form           Advanced Search

Magsimulang Kumilos Sa Mga Aktibidad sa Pag-uunat

Download Magsimulang Kumilos Sa Mga Aktibidad sa Pag-uunat pdf document (536k, 2 pages) handout.

Gawin ang mga pag-uunat na ito nang banayad at dahan-dahan. Huwag magpatalbug-talbog.

 1. Malalim na Paghinga
  Itaas ang mga braso, huminga paloob. Ibaba ang mga braso, huminga palabas. Dalawang beses bawat isa.
 2. Pag-unat ng Leeg
  Gilid sa gilid dalawang beses.
 3. Pag-unat ng Balikat
  Itaas at ibaba limang beses sa bawat bahagi.
 4. Mga Pag-uunat ng Gilid
  Itaas at ibaba limang beses sa bawat bahagi.
 5. Mga Pag-uunat ng Baywang
  Gilid sa gilid tatlong beses sa bawat direksyon.
 6. Mga Pagpipilipit
  Gilid sa gilid tatlong beses sa bawat direksyon.
 7. Mga Pag-uunat ng Likod at Binti
  Pataas at pababa nang limang beses.
 8. Pag-uunat ng Likod
  Abutin ng mga braso ang mga binti nang anim na beses.
 9. Pag-unat ng Binti 1
  Hawakan ang bukung-bukong, apat na beses sa bawat bahagi.
 10. Pag-unat ng Binti 2
  Pataas at pababa nang limang beses.
 11. Pag-unat ng Binti 3
  Igalaw ang mga sakong pataas at pababa nang anim na beses.

Read the Stretching Activities handout in English.

Back to Session 3

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon