Accessible Search Form           Advanced Search

Gawing Bahagi ng Iyong Buhay ang Pisikal na Aktibidad – Aking Personal na Tala

Download Gawing Bahagi ng Iyong Buhay ang Pisikal na Aktibidad – Aking Personal na Tala pdf document (264k) handout.

Pangalan:

Subaybayan ang iyong progreso araw-araw. Magsimula nang dahan-dahan. Maglayong makaabot ng 60 o higit pa sa isang araw.


Aking Personal na Tala
  Linggo Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes Sabado
Halimbawang 1 Linggo 5 min. 5 10 10 15 15 15
Linggo 1              
Linggo 2              
Linggo 3              
Linggo 4              
Linggo 5              
Linggo 6              
Linggo 7              
Linggo 8              

Read Make Physical Activity Part of Your Life – My Personal Record in English.

Back to Session 3

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon