Accessible Search Form           Advanced Search

Aking Card na Pangkagipitan

Download Aking Card na Pangkagipitan pdf document (294k) handout.

 • Pangalan
 • Kapanganakan
 • Telepono sa Bahay
 • Mga Contact na Pangkagipitan
  • Pangalan
  • Kaugnayan
  • Telepono
 • Duktor ng Pamilya
  • Telepono
 • Panlokal na klinika/Ospital
  • Telepono
 • Mga Nunerong Pangkagipitan
  • Fire Department
  • Local Police Department
 • Nayroon ka ba ng anuman sa mga sumusunod na kundisyon?
  • Sakit sa puso
  • Atake sa Puso Kamakailan
  • Mataas na presyon ng dugo
  • Diyabetis
  • Iba pa
 • Mga kasalukuyang Paggagamot
 • Mga Alam na Allergy
 • Iba pa

Read My Emergency Card in English

Back to Session 2

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon