Accessible Search Form           Advanced Search

Mga Payo Upang Huminto Sa Paninigarilyo

Download Mga Payo Upang Huminto Sa Paninigarilyo pdf document (375k, 2 pages) handout.

Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman nang higit sa 4,000 na mga kemikal, at 200 sa kanila ay nakakalason.

 • Maging handa.
  • Magtakda ng isang petsa ng pagtigil. Pumili ng isang petsa sa loob ng mga susunod na 2 linggo. Mag-isip tungkol sa pagpili ng isang espesyal na araw para sa iyo, tulad ng iyong kaarawan o isang piyesta opisyal, kung ito ay sa loob ng 2 linggo.
  • Itapon ang LAHAT ng mga sigarilyo, lighter, posporo, at ashtray sa iyong tahanan, kotse, at lugar ng pinagtratrabahuan.
  • Huwag hayaan ang mga tao na manigarilyo sa iyong tahanan.
  • Huwag subukan ang pagtigil sa paninigarilyo sa pagbili ng paisa-isa sa halip ng pagbili ng pakete. Mas lalaki ang iyong gastos, at maaari mong makalimutan bigla at magtatapos sa paninigarilyo ng mas maraming mga sigarilyo.
  • Repasuhin ang iyong mga nakalipas na pagtatangka na pagtigil. Isipin ang tungkol kung ano ang gumana at ano ang hindi.
  • Kapag tumigil ka na, huwag ng maninigarilyo–KAHIT NA ISANG PAG-HITHIT! Isang sigarilyo ay maaaring mag-sanhi sa iyo na magsimula muling manigarilyo.
 • Suportang line up.
  • Sabihin sa iyong pamilya, mga kaibigan, at kasama sa trabaho na ikaw ay titigil ng manigarilyo at nais ang kanilang tulong. Hilingin sa kanila na huwag manigarilyo palibot sa iyo at huwag mag-alok sa iyong ng mga sigarilyo.
  • Kumuha ng indibidwal, pangkat, o pagpapayo sa telepono. Ang mas maraming pagpapayo na mayroon ka, ang mas mahusay na iyong mga pagkakataon sa pagtigil.
  • Pagninilay, pagbulong, o positibong pag-iisip tungkol sa paghinto at tigilan na nang lubusan ang paninigarilyo.
  • Tuklasin kung ang iyong simbahan, pamayanan sa pananampalataya, o iba pang mga samahan sa pamayanan na klinika na nag-sponsor sa pagtigil sa paninigarilyo o iba pang mga aktibidad na sumusuporta sa iyo sa pagtigil ng paninigarilyo.
 • Maghanap ng mga paraan upang ma-relax.
  • Subukan na ibaling ang iyong sarili mula sa pagka-gusto upang manigarilyo. Makipag-usap, maglakad, o maging abala na may isang gawain.
  • Baguhin ang iyong mga naka-gawian. Gamitin ang isang naiibang naka-gawian upang gumawa. Uminom ng tea sa halip na kape.
  • Gumawa ng isang bagay upang mabawasan ang iyong stress. Sa makinig musika, makipag-usap sa isang kaibigan, o maglakad palibot sa kapitbahay.
  • Mag-plano ng isang kasiya-siya upang magawa araw-araw.
  • Uminom ng maraming tubig kapag nakakaramdam ka ng kagustuhang manigarilyo.
 • Gumamit ng iba pang mga pantulong sa pagtigil.
  • Magkipag-usap sa iyong duktor o iba pang nagbibigay ng mga pangangalaga sa kalusugan. Isaalang-alang ang paggamit ng nicotine patch, nicotine gum, nicotine nasal spray, o nicotine inhaler upang makatulong na lumayo sa mga sigarilyo.
  • Suriin sa iyong duktor ang tungkol sa isang medisina na tinatawag na bupropion SR. Ang medisinang ito ay maaaring makatulong na makabawas ng iyong mga paghahanap para sa paninigarilyo.
 • Maging handa kung wala kang agarang tagumpay.
  • Iwasan ang pag-inom ng alkohol. Ang pag-inom ng alkohol ay nagpapababa ng iyong mga pagkakataon ng tagumpay.
  • Maglaan ng mas maraming oras sa mga kaibigan na hindi naninigarilyo. Kung nasa paligid ka ng mga naninigarilyo ay maaaring naisin mong manigarilyo.
  • Maraming sa mga naninigarilyo ang tumataba kapag sila ay tumigil, karaniwan mas mababa kaysa sa 10 libra. Kumain ng wasto at manatiling aktibo. Huwag hayaan na makasira ang pagtaba mula sa iyong pangunahing layunin–pagtigil sa paninigarilyo.
  • Kung wala ka sa tamang kalagayan o nakakaramdam ng pagkabalisa, subukan ang isang bagong aktibidad. Maglakad, makipag-usap sa isang kaibigan o magnilay upang mapabuti ang iyong kalagayan.
  • Maging mabait sa iyong sarili. Paalalahanan ang iyong sarili ng mga kadahilanan kung bakit nais mong tumigil. Kung nabigo ka, huwag masiraan ng loob. Subukan muli!

Read the “Tips To Quit Smoking” handout in English.

Back to Session 10

Information on this page is taken from the English print version of “Healthy Heart, Healthy Family: A Community Health Worker's Manual.” U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 08-3674, Originally Printed 1999, Revised May 2008.

Last Updated March 2012

Twitter iconTwitterimage of external icon Facebook iconFacebookimage of external icon YouTube iconYouTubeimage of external icon Google+ iconGoogle+image of external icon